Personal Records

Personal Records

Je Personal Records bijhouden en je evolutie in de tijd bekijken via de ResaWod app. Hoe werkt het?

Open de Resawod app en klik links boven op de drie horizontale streepjes.

Je krijgt volgend scherm te zien. Klik op “Mijn WODBook”.

Klik op “Mijn gegevens”.

Klik in de lijst op de oefening waarvoor je een score wil ingeven.

Opmerking: het is niet mogelijk om oefeningen bij te voegen.

Als het de eerste keer is dat je een score ingeeft voor deze oefening krijg je volgend scherm te zien.

Klik bovenaan rechts op het + teken om een score in te geven.

Afhankelijk van de gekozen oefening kan je één of meerdere gegevens invullen:

  • Datum: standaard staat de datum op vandaag maar je kan ook een datum in het verleden kiezen
  • rm: geef aan voor hoeveel ononderbroken repetities je een gewicht wil ingeven, vb. 1 rm, 5 rm, …
  • Gewicht: geef het gewicht in van je record van die dag
  • Tijd: vul de tijd in van je record in minuten en seconden in geval van een “for time”
  • Reps: vul je record in van het aantal onafgebroken repetities

Klik op “bewaar record”.

Opmerking: de functie “Resultaat zichtbaar maken voor anderen” is niet in gebruik.

Je bent klaar! Het loggen van je score wordt bevestigd.

Via bovenstaande stappen kan je nog meer scores ingeven voor dezelfde oefening of scores aanpassen in geval van foute ingave.

In de lijst van oefeningen kan je zien hoeveel scores je al hebt ingegeven per oefening.

Succes ermee 🙂

Je CrossFit On The Road coach team