Loris Scalzo
Loris Scalzo
Kine
Kinesitherapie kan beschouwd worden als onmisbare fase bij een optimale herstelperiode na kwetsuren, maar kan ook helpen bij de verbetering